تفاوت سرویس هاب نت با افزونه ها و سرویس های کشبک در چیست؟

این سرویس مانند افزونه های ووکامرس و یا سرویس های ارایه دهنده کشبک نیست ، تفاوت هایی که وجود دارد آن است که افزونه های ووکامرس تنها برای یک فروشگاه کاربرد دارد و در نتیجه تنها مشتری شما ممکن است وفادار بماند و سایر اشخاص با فروشگاه شما آشنایی پیدا نکنند و ار آن مهمتر اعتباری که در کیف پول مشتری شما میباشد تنها در فروشگاه شما قابل استفاده است و در صورتی که مشتری به کالاهای دیگر احتیاج داشته باشد کیف پول فروشگاه شما برای آنها هیچ کاربردی نخواهد داشت و از آن مهمتر مشتری دیگری نیز نمیتواند اعتبار کسب شده در هاب نت را به کیف پول فروشگاه شما منتقل نماید.

و اما در مورد سرویس های ارائه دهنده کشبک خدمات خود را به صورت پرداخت به مشتری و بدون محدودیت مشخص کرده اند اما در هاب نت چنین چیزی نیست مبالغ در کیف پول ذخیره می شود و هر فروشگاه خود سطح دسترسی و استفاده از کیف پول را در فروشگاه های دیگر تعیین می نماید .