روش پرداخت کشبک به مشتری به چه شکل است؟

جهت استفاده از اعتبار کیف پول در فروشگاه نیازی به پرداخت کشبک به هاب نت نیست اما برای این مورد می بایست فروشگاه روش (مشتری فقط در فروشگاه من از پاداش اعطا شده استفاده نماید) را انتخاب کند.در این روش فقط فروشگاه هزینه سرویس هاب نت را پرداخت می نماید.هزینه سرویس نیز در طی ماه قابل پرداخت می باشد.

دو روش دیگر نیاز به پرداخت همزمان کشبک و هزینه سرویس است .در این دو روش هاب نت نماینده خرید اعتباری مشتریان می باشد.

چطور سطح دسترسی برای استفاده از پاداش داده شده تعیین نمایم؟

در این سرویس سه نوع سطح دسترسی تعیین گردیده است که فروشگاه به دلخواه میتواند یکی از این موارد را انتخاب نماید:

  • مشتری تنها میتواند مبلغ پاداش اعطا شده را در فروشگاه من استفاده نماید:

این به این معنا می باشد که فروشگاه پاداش به مشتری میدهد اما مبلغ آنها قابل استفاده در سایر فروشگاه های دیگر نیست و مشتری تنها جهت استفاده از آن می بایست به خود فروشگاهی که مبلغ پاداش را داده مراجعه نماید.

  • مشتری می تواند مبلغ پاداش را در فروشگاه من و سایر فروشگاه های غیر مشابه استفاده نماید:

فرضا مشتری از یک فروشگاه لبنیاتی خرید می نماید و پاداش دریافت می نماید. حال مشتری به کالایی در سوپر مارکت نیاز دارد، حال میتواند پاداشی که از لبنیاتی دریافت کرده را در این سوپر مارکت استفاده نماید. اگر آن مبلغ پاداش لبنیاتی رو بخواهد در لبنیاتی دیگر استفاده نماید نمیتواند این کار رو انجام دهد و می بایست از همان لبنیاتی پاداش دهنده از پاداش خود استفاده نماید.

  • مشتری میتواند بدون محدودیت از پاداش خود استفاده نماید:

در این حالت مشتری هیچ محدودیتی در استفاده از پاداش خود ندارد و میتواند همه فروشگاه های عضو هال نت از آن استفاده نماید

تفاوت سرویس هاب نت با افزونه ها و سرویس های کشبک در چیست؟

این سرویس مانند افزونه های ووکامرس و یا سرویس های ارایه دهنده کشبک نیست ، تفاوت هایی که وجود دارد آن است که افزونه های ووکامرس تنها برای یک فروشگاه کاربرد دارد و در نتیجه تنها مشتری شما ممکن است وفادار بماند و سایر اشخاص با فروشگاه شما آشنایی پیدا نکنند و ار آن مهمتر اعتباری که در کیف پول مشتری شما میباشد تنها در فروشگاه شما قابل استفاده است و در صورتی که مشتری به کالاهای دیگر احتیاج داشته باشد کیف پول فروشگاه شما برای آنها هیچ کاربردی نخواهد داشت و از آن مهمتر مشتری دیگری نیز نمیتواند اعتبار کسب شده در هاب نت را به کیف پول فروشگاه شما منتقل نماید.

و اما در مورد سرویس های ارائه دهنده کشبک خدمات خود را به صورت پرداخت به مشتری و بدون محدودیت مشخص کرده اند اما در هاب نت چنین چیزی نیست مبالغ در کیف پول ذخیره می شود و هر فروشگاه خود سطح دسترسی و استفاده از کیف پول را در فروشگاه های دیگر تعیین می نماید .

چطور سرویس هاب نت به کسب وکار من کمک میکند؟

هاب نت به عنوان هسته ی اصلی تمامی مشتریان کسب وکارها را به هم مرتبط میکند و در نهایت به وفادار شدن آنها ختم می شود علتی که برای این امر وجود دارد  وجود کیف پول و انتقال پاداش ها به آن است که تنها جهت استفاده آز آن می بایست به کسب وکارهای عضو هاب نت مراجعه نماید.از طرفی تمامی پاداش ها تا یک ماه به اختیار صاحب کار است و می تواند روش های محدودیتی خاصی را به جهت پاداش دهی انتخاب نماید. روشهایی که توسط سرویس هاب نت ارایه میشود کاملا استفاده پاداش در کسب وکارهای رقیب را مسدود می نماید.